Kallelse till extra årsstämma

23 mars 2023 Styrelsen kallar till en extra årsstämma 11 april med anledning av styrelsens motion om utbyggnad och inglasning av 96 balkonger. Alla stämmohandlingar hittar du i Dokumentbanken.