Medlemmarna sa ja till inglasade balkonger

12 april 2023 Vid extrastämman 11 april hade 69 röstande medlemmar att ta ställning till styrelsens motion om utbyggnad och inglasning av 96 balkonger. Röstningen utföll med 62 röster för, 6 mot samt 1 ogiltig.

Mötet som samlade ca 80 deltagare fick en ordentlig genomgång av den tillståndsrapport som lämnats av sakkunnig efter besiktning av balkongerna. Efter genomförd röstning informerade Balcos representant Robert Leben om det fortsatta arbetet med projektet som förhoppningsvis ska vara avslutat till jul.