Lisa Johansson ny ordförande

16 maj 2022 Vid styrelsens konstituerande möte efter årsstämman utsågs Lisa Johansson till föreningens nya ordförande med Elisabet Goode som vice ordförande. Se styrelsens sammansättning under fliken STYRELSE.