Årsstämman 2022 genomförd

13 maj 2022 Efter två årsstämmor med poströstning kunde äntligen årets stämma genomföras med 28 medlemmar på plats i samlingssalen. Mötesordförande Pär Eismar klubbade snabbt och effektivt igenom dagordningen.

Alla förslag från valberedningen gällande ekonomiska ersättningar samt personval, där mötet kunde välkomna Ulrika Eriksson som ny ledamot, beslutades utan några invändningar.
På mötet avtackades Berit Humla efter mer än 30 år i styrelsen.