MÄKLARINFORMATION

Här finner du som mäklare/säljare/köpare information och svar på de vanligaste frågorna vid försäljning av objekt inom HSB Brf Polstjärnan.

Frågor & svar

Pantsättning och överlåtelseavgift? Pantsättningsavgiften är X % och överlåtelseavgiften är X % av det basbelopp som gäller för tidpunkten för överlåtelsen. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

När bildades bostadsrättsföreningen? HSB Brf Polstjärnan bildades 1978.

Äger föreningen fastigheten (tomten) eller är det tomträtt? Föreningen äger fastigheten, Andersberg 32:1

Är föreningen ett äkta bostadsföretag? Ja

Antal lägenheter i föreningen? Föreningens fastighet består av 5 flerbostadshus på Månskensgatan med totalt 95 lägenheter samt 2 lokaler.

Förvaltning? Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB Södra Norrland. Den tekniska förvaltningen sköts av föreningen. 

Försäkringar: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam. I försäkringen ingår styrelseansvar. Hemförsäkring bekostas inviduellt av bostadsrättsinnehavarna. Kollektivt bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Accepteras juridisk person vid förvärv av bostad? Nej

Godkänner föreningen delat ägande. Föreningen gör individuell prövning vid eventuell frågan om delat ägande mellan föräldrar/barn. Kontrollera detta med styrelsen om det blir aktuellt.

Måste köparen bli medlem i HSB? Ja, man blir automatiskt medlem i HSB i och med medlemsskapet i bostadsrättsföreningen. HSB tar ut en medlemsavgift om 500 kr/köpare + 300 kr i årlig avgift. Medlemsavgiften återbetalas vid utträde ur HSB och årsavgiften betalas bara första året. Köpare måste ansöka om medlemskap via: https://blimedlem.hsb.se/index.html.

Vad ingår i bostadsrättens månadsavgift? Värme, vatten, garageplats, bostadsrättstillägg samt kabel-tv (basutbudet från Tele2). Bredband 250/100 från Telenor ingår mot en obligatorisk avgift på 125 kr/mån.             Enhetsmätning av elen (IMD). Bostadsrättsinnehavaren debiteras den faktiska elförbrukningen.

Har man beslutat eller diskuterat avgiftsförändringar för medlemmarna? Årsavgifterna höjdes med 7,5% from 1/1-2024. 

Vad gäller för andrahandsuthyrning? Andrahandsuthyrning är tilllåtet med styrelsens samtycke, ett år i taget. 

Fastighetens byggnadsår? Fastigheten byggdes 1977-78.

Större genomförda reparationer och när? 

Planeras större reparationer och ombyggnad av fastigheten? 

Vad har ni för leverantör av kabel-tv? Tele2

Vad har ni för leverantör på bredband? Telenor

Vad har fastigheten för uppvärmning? Fjärrvärme

Vad har fastigheten för ventilation? Varje lägenhet har mekanisk frånluftsventilation i kök, badrum och tvättstuga. Önskas annan fläkt i köket, ska det vara av typen Alliance Villa, för att passa vårat system.

Garage Det finns 97 garageplatser. En garageplats i länga tillhör varje lägenhet. Ladduttag för el-fordon finns sedan 2023 i samtliga garageplatser. Ingen fast månadsvgift för bostadsrättsinnehavaren, förutom elförbrukningen.

Parkering Det finns 42 parkeringsplatser på området. Parkeringsvillkor enligt skyltar. Parkeringsavgifter: Alla dagar kl 22-07 (nattetid) 2 kr/timme, Månadsbiljett kl 22-07 (nattetid) 200 kr/månad Övrig tid - ingen avgift. Parkeringsvillkor enligt skyltar. 

Gemensamma utrymmen: Kvarterslokal att hyra för möten och fester. Motionslokal med pingisbord och utrymme för bollsporter. Bastu. Grovtvättstuga. Tvättplats för bil. Skyddsrum som kan användas för enklare bilvård (däckbyte mm)

Utomhusmiljö: Gröna och fina omgivningar där det finns en mindre lekplats med rutschkana och sandlåda i varje gårdsgrupp. Den stora parken omgiven av stenmur har gungor, linbana och en större klätterställning. En gräsyta med två fullstora fotbollsmål finns liksom möjlighet till badminton. Tennisbana med asfalt och nät.
Parkering Det finns 42 parkeringsplatser på området. Parkeringsvillkor enligt skyltar.              Parkeringsavgifter: Alla dagar kl 22-07 (nattetid) 2 kr/timme, Månadsbiljett kl 22-07 (nattetid) 200 kr/månad Övrig tid - ingen avgift. Parkeringsvillkor enligt skyltar.

Miljörum/sopor Det finns 2 miljöhus på området med kärl för hushållsopor, matavfall, glas, aluminiumburkar, plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, glödlampor, batterier och småelektronik.

Övrigt Till varje lägenhet ingår ett mindre förråd på ca 6 kvm Postfack/postlåda till lägenheten finns vid någon av miljöhusen.

Föreningen ordnar två gemensamma städdagar per år (vår och höst) där det förväntas att medlemmarna bidrar efter förmåga med olika sysslor som t ex sandsopning, krattning av löv, städning av gemensamma ytor mm.

Föreningen har också ett rullande schema där varje hushåll ansvarar var 95:e vecka för ordningen miljörummen samt städning av motionslokalen en gång under den veckan.

Gräsklippning av gemensamma ytor utförs av ett externt företag på uppdrag av föreningen. Det kan komma att ändras framöver beroende på hur ekonomin utvecklas, om ansvaret återgår till medlemmarna som då delar på uppgiften enligt schema.