Blanketter

Nu mera ska blanketter laddas ned genom att logga in på Mitt HSB.

Blanketterna Överlatelse av bostadsratt, Ansökan om andrahandsupplåtelse och Uttag ur inre reparationsfond hämtas genom att logga in på Mitt HSB.

Alternativt kontakta HSB Södra Norrland på:

 

Blanketten för uttag ur inre fonden ska lämnas in till HSB kontoret påskriven(ej till styrelsen)