Förvaltare

En förvaltare hjälper föreningen i det dagliga arbete.

Det är Stefan Warnerud som är brf Rågens förvaltare

Kontaktuppgifter

Besöksadress: HSB Södra Norrland, Torggatan 14 Sundsvall

Telefon: 010 303 23 00

E-mail: stefan.warnerud@hsb.se