Fastigheterna

Föreningens fastigheter består av sex punkthus med 155 lägenheter, 115 garage, 4 motorvärmarplatser, parkeringar samt 5 platser för släpvagnar och husvagnar. Föreningen har en föreningslokal, vävstuga, hobbylokal samt en gästlägenhet om 1 rok.

- Föreningen äger fastigheterna Sätra 79:1, 80:1. Byggår: 1968-1969.
- Föreningen har friköpt marken av Gävle kommun 2016-10-01.  
- Fastigheternas taxeringsvärde är 58 323.000 kr.
- Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam, kollektivt bostadsrättstillägg ingår.
- Fastigheterna besiktas årligen.
- Årlig besiktning av lekplatser och brandöversyn.
- Underhållsplan HSB System -90 uppdaterades september 2019. 

Lägenhetsfördelning på 155 lägenheter
- 1 rok 49 kvm 24 st
- 2 rok 65 kvm 24 st
- 3 rok 80 kvm 59 st
- 3 rok 87 kvm 6 st
- 3 rok 89 kvm 18 st
- 4 rok 107 kvm 24 st                                                                                                                        

2022 Samtliga hissbyten är gjorda samt alla hustak. OVK-besiktning.

2020. Omläggning av tre hustak, hissbyte, byte av 55 st garageportar och uppsättning av vägg mellan vart 4:e garage.

2019 Inga hyreshöjningar under 2019. Två hissbyten och omläggning av ett hustak. Samtliga elmätare byts ut.

2018 Byte av tvättmaskiner hus 40 och byte av fläkt i tvättstuga hus 44

2017 Byte av hiss hus 48.

2016 Utvändig målning av balkongpartier, omläggning av tak hus 44. Fyra motorvärmarplatser installerade. Ny entrédörr i föreningslokalen. Målning av samtliga balkongpartier och balkongstolpar. Nytt staket mellan hus 46 och hus 48.

2015 Två lekplatser och boulebanan upprustats. Fem takfläktar utbytta

2014 Målning av golv i tvättstugor/källarutrymmen utförts. Bytt ut trasiga p-plank.

2013 Byte av staket och p-plank utförts. Belysning i källarutrymmen har bytts till LED-lampor. Målning har gjorts av cykelförråd och komposthus. Plåtfasader mot norr har rengjorts på samtliga hus.

2012 Byte av ytterbelysning på parkering och gårdar. Injustering av ventilation, OVK besiktning och radonmätning har utförts. Vissa underhållsåtgärder har skjutits upp då den årliga besiktningen visade att åtgärderna kunde senareläggas.

2011 Relining av vertikala avloppsrör från taket och byte av takkupoler på samtliga huskroppar har utförts.

2010 Stamrenovering genomförts. Tvättmaskin samt kondensaggregat har bytts ut i tvättstuga hus 44.

2009 Hus för källsortering har byggts. Dörrautomatik för samtliga entrédörrar monterats. Målning av husgrunder och innertak i trapphus samt kompletterande målning i tvättstugor efter byte av tvättmaskiner har slutförts.

2008 Byte av torkskåp, tvättmaskiner och kallmanglar genomförts. Vissa underhållsåtgärder har skjutits upp då den årliga besiktningen visade att åtgärderna kunde senareläggas.

2007 Har följande större underhållsåtgärder vidtagits: Utbyte till energisnålare belysning i entrépartier och trapphus. Byte av dagvattenbrunnar. Asfaltering av innergårdarnas körbara ytor. Markarbeten samt hängrännor och stuprör bakom garagelänga. Vissa underhållsåtgärder har skjutits upp då den årliga besiktningen visade att åtgärderna kunde senareläggas.

2006 Har följande större underhållsåtgärder vidtagits: Markarbeten och skyltning på parkering samt
nybyggnation av 13 st. garage.

2005 Har följande åtgärdats: Lägenhetsdörrar har bytts till säkerhetsdörrar. Nya garageportar i en garagelänga. Nytt låssystem. Installation av postboxar i entréerna. Byte av kallmanglar i några tvättstugor. Nybyggnation av 9 st. garage.

1988 Genomfördes en ombyggnad då husfasaderna tilläggsisolerades och bekläddes med mexitegel, nya fönster med isolerrutor och aluminiumbågar samt nya entréportar