På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
HSBs solcellspark sedd från ovan

Med sina 35 hektar och en energiproduktion som motsvarar årselanvändningen för nära 5 000 lägenheter är
HSBs solcellspark i Strängnäs den största solcellsparken i Sverige.

Kort om solcellsparken

  • Bygget av av etapp ett pågår för fullt och i augusti 2020 beräknas solcellsparken kunna tas i drift. Bakom satsningen står HSB Södermanland i samarbete med EnergiEngagemang Sverige.
  • Parken kommer att bestå av 50 000 solpaneler som producerar lika mycket energi som 7 500 lägenheter gör av med på ett år, 18 000 MWh.
  • Utöver solpanelerna planeras även en kunskapspromenad längs med panelerna. Promenadstråket kommer att vara öppen för bland annat skolor i syfte att öka kunskapen om solenergi och hur solpaneler fungerar.
  • Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB kommer erbjudas att köpa andelar i solcellsparken. På det sättet kommer föreningarna och medlemmarna få hållbar el till ett fördelaktigt pris. 

 

Se solcellsparken växa fram

9 april: Pollinering pågår

Som ett första steg sår vi in en flerårig biväxtblandning i en del av solcellsparken för att främja den biologiska mångfalden.

20 april: Byggstart!

Efter månader av förberedelser börjar nu en intensiv fas när etapp ett i ska monteras.

28 april: "Bara" 41 600 solpaneler kvar att montera

Första veckan avklarad. Nu återstår montering av 15 242 pålar, 41 600 solpaneler och 104 växelriktare.

12 maj: Arkeologer gör spännande fynd

17 gamla eldstäder, troligtvis från Vikingatiden har hittats i utkanten av solcellsparken.

21 maj: Som en skog av pålar

Arbete pågår: 70% av alla aluminiumpålar är monterade! Kabeldiken grävs och görs i ordning för kabeldragning.

30 maj: De första solpanelerna på plats

Äntligen börjar det se ut som en riktig solcellspark. Panelerna monteras i 30 graders vinkel från solen.

Brf Brandtullen först ut med att säkra sitt elpris de kommande 30 åren

Så här säger Krister Eriksson, ordförande i brf Brandtullen – den första bostadsrättsföreningen att teckna avtal med solcellsparken: 

– Vi tror att elmarknaden kommer förändras de kommande åren. Efterfrågan kommer öka och då kommer även priset öka för att kunna tillgodose efterfrågan. Att då kunna låsa priset hos HSB de kommande 15 åren för att sen få ett troligtvis lägre pris de nästa 15 åren var en avgörande del i vårt beslut, 

Brf Brandtullen först ut att säkra sitt elpris

Vårt erbjudande: HSB Södermanlands grönaste medlemsförmån

Så funkar det att köpa andelar

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Södermandland har möjlighet att köpa andelar i solcellsparken för att säkra ett lågt elpris under lång tid framöver. Se när Jon Leo Rikhardsson, vd HSB Södermanland, berättar mer om erbjudandet.

Varför en solcellspark?

Se Jon Leo Rikhardsson berätta om bakgrunden till bygget av solcellsparken. Hållbarhet och långsiktig ekonomisk trygghet för brf:er hör till de viktigaste anledningarna.

4 september: Sveriges största solcellspark invigd

Idag invigdes HSBs solcellspark utanför Strängnäs. Med sina 35 hektar och en energiproduktion som motsvarar årselanvändningen för nära 5 000 lägenheter är det den största solcellsparken i Sverige.

På bilden ser vi landshövding Beatrice Ask klippa bandet. 

För att läsa hela artikeln klickar ni på bilden.