På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Frågor och svar

Här nedan följer lite information om solcellsparken samt frågor och svar .

Solcellsparken började byggas den 20 april 2020. På mindre än ett halvår står solcellsparken nu redo att börja producera el.

Solcellsparken är en andelsföreningen där BRFer i HSB Södermanland har möjlighet att köpa in andelar för upp till 90% av sin förbrukning.

Under sommarhalvåret kommer produktionen från parken under soliga dagar vara tillräcklig för att försörja hela Strängnäs med solenergi.

Allmänna frågor

Varför väljer HSB Södermanland att bygga en solcellspark?

Vi vill kunna erbjuda våra bostadsrättsföreningar solel till ett förmånligt pris, samtidigt som vi tillsammans på ett kraftfullt sätt bidrar till omställningen till förnybar energi.

 

Hur stor är solcellsparken?

Parken omfattar 45 hektar och kommer att byggas i två etapper. Etapp ett är på 30 hektar och kommer stå klar i september 2020. Etapp två är förnärvarande i planeringsstadiet.

 

Hur många paneler blir det?

Etapp ett kommer att ha 41 600 solpaneler där varje panel har en maxeffekt på 335-340W. Totalt blir det en total effekt på 14 MegaWatt.

 

Hur länge håller en solpanel?

Den förväntade livslängden på en solpanel är minst 30 år.

 

Vad är det för energiåterbetalningstid?

Det tar cirka ett och ett halvt år för en solpanel att producera lika mycket energi som det gick åt för att tillverka den.

 

Vad är det för typ av panel?

Varje enskild panel har en effekt på 335-340 W. Paneltypen är en monokristallin solcell som har en verkningsgrad på ca 21%.

 

Hur mycket el kommer parken att producera?

Etapp 1 kommer att producera ca. 13.000.000 kWh/år. Det motsvarar årsförbrukningen av el i 4.650 lägenheter, eller tillräckligt med el för att låta en elbil köra 6,5 miljoner mil, vilket är ca 1 625 varv runt jorden.

 

Hur många andelar har solcellsparken?

Hela parken kommer att ha 200 000 andelar totalt.

 

Hur kommer elen som produceras hem till andelsägarna?

Rent fysiskt är det inte elen som produceras i solcellsparken som kommer ut i eluttagen hos respektive andelsägare. Det svenska elnätet som förbinder samtliga elproducenter och förbrukare som möjliggör att man kan ha förbrukningen på en plats och produktionen på en annan.

 

Vem äger marken?

Det är Strängnäs kommun som äger marken och ett arrendeavtal är tecknat med Strängnäs Solcellspark AB som ägs av HSB Södermanland.

 

Vem har byggt solcellsparken

Det är Strängnäsbaserade EnergiEngagemang Sverige AB som har projekterat och varit totalentreprenör. EnergiEngagemang är idag en av Sveriges större solcellsinstallatörer med fokus på professionella solcellsanläggningar för fastighetsbolag, Industri och jordbruk.

 

 

 

Köp av andelar

 

Vem får köpa solcellsandelar?

Andelar i solcellsparken kan för tillfället endast köpas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Södermanland.

 

Hur fungerar det att vara andelsägare?

Som andelsägare har du rätt att ta del av den solenergi som produceras i parken. Priset för att bli andelsägare är satt till 850kr/andel. Varje andel ger dig 100 kWh/år i 30 år framöver. Totalt ger alltså varje andel 3 000 kWh.

 

Finns det någon gräns för hur många andelar man får köpa?

Varje bostadsrättsförening har möjlighet att köpa upp till 90% av sin nuvarande förbrukning.

 

Vad kommer jag att betala per kWh per år?

För att bli andelsägare betalar du en fast kostnad på 25% och resterande betalas som en rörlig avgift. Den fasta kostnaden är 213kr/andel. Sedan kostar elen 36 öre/kwh i fast kostnad och 8-12 öre/kWh i rörligt pris de första 15 åren.

 

Hur mycket tjänar jag på att bli andelsägare?

Baserat på de prognoser vi har idag kommer investeringen betala av sig på ca 15 år. Den största fördelen är att ni långsiktigt kommer få ett lågt fast elpris.

 

Tillkommer några andra kostnader utöver min investering?

Nej, I och med att vi har en rörlig del som ska täcka de löpande driftkostnaderna så finns det inte några ytterligare kostnader.

 

Kommer jag se min solenergi på elfakturan

På din elfaktura kommer elförbrukningen regleras och jämföras med produtionen.

 

Kan vår bostadsrättsförening sälja sina andelar?

Ja men enbart tillbaka till den ekonomiska föreningen.

 

Vad händer med parken efter 30 år?

Det kan mycket väl vara så att solpanelerna fungerar alldeles utmärkt efter 30 år och kan fortsätta producera el.

 

Kan jag välja elhandelsleverantör om jag köper andelar?

Nej, din andelsel dras av på din elfaktura och då det är den valda elhandelsleverantören som du måste ha.

 

Kan vår bostadsrättsförening sälja sina andelar?

Ja men enbart tillbaka till den ekonomiska föreningen.

 

Kan jag köpa andelar även om jag idag har en annan elleverantör?

Ja det går alldeles utmärkt. Men först måste ditt nuvarande elhandelsavtal med den andra leverantören löpa ut. Det här är något vi hjälper dig med när du anmäler ditt intresse att bli andelsägare.

 

När ska jag betala mitt köp av andelar?

En faktura skickas ut när parken är satt i drift eller när ditt nuvarande elhandelsavtal går ut.

 

Vad händer med parken efter 30 år?

Det kan mycket väl vara så att solpanelerna fungerar alldeles utmärkt efter 30 år och kan fortsätta producera el.

 

När ska jag betala mitt köp av andelar?

En faktura skickas ut när parken är satt i drift eller när ditt nuvarande elhandelsavtal går ut.  

 

När börjar solparken leverera elekricitet ut på nätet?

Solparken kommer att tas i drift i augusti 2020.

Varför bygger ni på åkermark?

 

Det stämmer att viss del av marken är åkermark, men vi arbetar också med ett pollineringsprojekt för humlor och bin, så att marken tjänar två syften. Vår förhoppning är att en blommande solcellspark ska främja artrikedomen i jordbrukslandskapet och därmed vara en direkt nytta för odlingen hos de lantbruk som ligger i närheten.

 

Hur är det effektivt är solenergi med tanke på de mörka svenska vintrarna?

 

Solenergi gör nytta även under de mörka årstiderna. Dels får man som ägare ett stabilare elpris under hela året och dels hjälper solcellsanläggningen till att avlasta det svenska elsystemet. Läs mer här: https://www.energiengagemang.se/fem-anledningar-till-att-bygga-fler-solcellsparker/