Du som loggar in med BankID på fil eller via dosa behöver först välja Mobilt BankID och därefter välja BankID innan du matar in ditt personnummer för att komma in. Vi jobbar på att rätta till detta och beklagar strulet som uppstått.

Vårt miljöarbete

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015. Vi arbetar kontinuerligt med att minskar vår miljöpåverkan och arbetar för miljöförbättringar.

Här är några exempel på förbättringar vi arbetar med inom miljöområdet:

  • Endast använda rengöringsprodukter som tar hänsyn till miljön. Vi använder produkter med bioteknik som inte bidrar till övergödning av våra vatten.
  • Arbetar med logistik gällande transporter för att minska utsläpp.

Vi följer utvecklingen på miljöområdet och arbetar med ständiga förbättringar.