Vårt miljöarbete

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015. Vi arbetar kontinuerligt med att minskar vår miljöpåverkan och arbetar för miljöförbättringar.

Här är några exempel på förbättringar vi arbetar med inom miljöområdet:

  • Endast använda rengöringsprodukter som tar hänsyn till miljön. Vi använder produkter med bioteknik som inte bidrar till övergödning av våra vatten.
  • Arbetar med logistik gällande transporter för att minska utsläpp.

Vi följer utvecklingen på miljöområdet och arbetar med ständiga förbättringar.