Fastighetsservice och felanmälan

Fastighetsskötsel

Om du har problem i lägenheten eller i gemensamma utrymmen, källarna, tvättstugan m. fl. hör av dig till fastighetsskötare enligt anslag i trappuppgångarna.

Vid akuta fel vid tider på kvälls- och helgtider som inte kan vänta till vardagar då fastighetsskötaren kan nås, kontakta HSB jouren tel. 695 00 00.

Dina beställningar av fastighetsskötarens tjänster

Enligt stadgarna är du som bostadsrättshavare skyldig att själv svara för många underhållsåtgärder i din lägenhet. Om du anlitar fastighetsskötaren - eller annat företag . för sådana arbeten betalar du själv kostnaderna för dessa arbeten.