Vilka typer av arbeten får man göra i sin lägenhet

Måste jag fråga om lov?

Om du vill lägga ny golvbeläggning eller byta ut köksutrustningen hemma krävs inget tillstånd från föreningen. Andra ingrepp kan kräva tillstånd från styrelsen.

Du har stor frihet som bostadsrättshavare att göra om i din lägenhet, även om du ju faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt. Du är skyldig att hålla bostaden i gott skick.

Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Men du måste fråga styrelsen om lov när det gäller:
- ingrepp i en bärande konstruktion,
- ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten, annan väsentlig förändring av lägenheten.Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov eller bygganmälan.

Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen vägra ge dig tillstånd för ingrepp enligt ovan om inte »åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen».

Mycket är alltså tillåtet om det bara utförs på rätt sätt. Detta kräver som regel att arbetet utförs av en fackman. En vattenskada i ett illa renoverat badrum eller en brandfarlig elinstallation kan drabba många i en bostadsrättsförening. Dessutom gäller inte försäkringen om inte arbetet utförts korrekt.

Nedan beskrivs lite närmare vad som är tillåtet respektive kräver tillstånd från styrelsen ifråga om ändringsarbeten i din lägenhet.

TÄNK PÅ:

Ventilationssystem
Du får inte göra ingrepp eller installationer i lägenhetens ventilationssystem utan tillstånd från föreningen.

Väggar
Måla och tapetsera är upp till dig. Du får
också ändra planlösningen genom att flytta, riva eller sätta upp en inner¬vägg, men kontakta styrelsen först eftersom det kan räknas som en större förändring av lägenheten.

Bärande väggar
Måste du ha styrelsens tillstånd och kommunen kräver bygganmälan.

El
Ingrepp i elledningarna inom din lägenhet kräver inget tillstånd men låt behörig elektriker utföra jobbet.

Badrumsporslin
Du bestämmer själv om du vill byta ut din wc-stol eller annat porslin i badrummet.

Badrum
Du får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan att söka tillstånd från föreningen. Ingreppen kräver dessutom bygganmälan. Tänk på att de flesta tvister som uppstår efter renoveringar gäller just vattenskador, vilket kan bli dyrt för hela föreningen.

Vid större ingrepp
... ta reda på ditt eget ansvar och föreningens,
... läs stadgarna noga,
... diskutera ombyggnadsplaner med styrelsen,
... rådgör eventuellt med kommunens avdelning för byggfrågor,
... se till att få skriftligt styrelsebeslut, bygglov eller gör bygganmälan beroende på vad som krävs.

Bärande vägg eller ej?
Det räcker inte med att titta på ritningar för att se om en vägg är bärande. Kanske vet styrelsen vad som gäller för din lägenhet, annars måste en van konstruktör titta på både vägg och ritning för att avgöra.

Så här fungerar reparationsfonder
Föreningen avsätter pengar till en yttre reparationsfond för att kunna klara framtida underhåll av huset. Avsättning till fonden ska ske enligt antagen under-hållsplan.

Vissa föreningar - dock ej föreningen Skördemannen - har också inre reparationsfonder där pengar avsätts från månadsavgiften och är öronmärkta för varje enskild lägenhet.

Vad betyder...
... bygglov? Ansöks om hos kommunen och krävs för att bygga nytt, bygga till, bygga om, ändra anläggningar eller ändra byggnadens yttre. Bor du i lägenhet berörs du av bygglov främst när det gäller balkongen, som vid inglasning. Radhus med bostadsrätt kräver bygglov vid exempelvis ommålning.
... bygganmälan? Lämnas in till kommunen om du ska riva en bärande vägg, förändra planlösningen på annat sätt eller väsentligt ändra anordningar för exempelvis ventilation, vatten och avlopp. Bygganmälan innebär att tekniska frågor och hur kontrollen utförs redovisas.