Brf Stigarna har bokat in stamspolning genom GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB under januari 2021

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB har fått i uppdrag av Brf Stigarna att spola köks & badrumsavloppen samt stående stam. Arbetet kommer att utföras i förebyggande syfte samt för att undvika akuta stopp med översvämningar och vattenskador till följd.

Arbetstid:                           

07:30-13.00

Vad måste jag göra?            

Plocka undan under diskho samt ta bort eventuell sophantering.
Plocka bort mattor i färdvägarna mellan entré, bad och kök.

Tillgång till lägenhet:

Om ni inte kan närvara under vårt besök på den bokade tiden så vänligen lämna nyckel (endast till lägenhet, ej stor knippa) i din tub som sitter i ytterdörren

 

Vi kommer ta portarna i ordning nedan.

 

V2 11-15/1

Måndag            Ringvägen 6-10

Tisdag                Rinvägen 12 + Ekstigen 2-4

Onsdag              Ekstigen 8 + Ringvägen 14-16

Torsdag             Ekstigen 6 + Ringvägen 26-28

Fredag               Ringvägen 18-22

 

V3 18-22/1

Måndag            Ringvägen 24 Tallstigen 2-4

Tisdag                Tallstigen 1-7 ”

Onsdag              Ringvägen 30-34

Torsdag             Björkstigen 2-6

Fredag               Ringvägen 36-40

 

V4 25-29/1

Måndag            Björkstigen 2-6

Tisdag                Granstigen 1-7 ”

Onsdag              Ringvägen 42-46

Torsdag             Björkstigen 1-5

Fredag               Björkstigen 7 + Åbylundsvägen 19-21

 

Viktig information gällande COVID-19

På grund av den rådande situationen med COVID-19 så kommer vi inte att gå in i några lägenheter med sjuka personer och vi önskar att ni meddelar oss detta i förväg med bästa möjlighet.
Under pågående arbete så får personer som är hemma gå in i ett annat rum för att minska kontakt mellan individer. Efter slutfört arbete så torkar vi av ytor vi eventuellt varit i kontakt med för att hindra eventuell smittspridning mellan lägenheterna.

GG Högtryckstjänst AB tillåter ingen sjuk medarbetare att vistas på våra arbetsplatser och följer folkhälsomyndighetens råd till fullo. Vi har även försett varje medarbetare med en godkänd skyddsmask med filter, glasögon, engångsdräkt och desinfektionsmedel om behovet skulle finnas.

 

Vid frågor går det bra att kontakt vår kundtjänst på 010 – 777 79 00 eller via mail på info@spolbil.se