Detaljplan

15 juni 2014

Haninge kommun har den 12 Juni beslutat att godkänna det liggande förslaget på detaljplan. Nu är det en period om 3 veckor där eventuella överklaganden kan inkomma. Dom flesta av oss hoppas nog på att vi skall slippa fler överklaganden och därmed förseningar. Om inte det inkommer några godkända överklaganden under denna 3 veckors period så vinner förslaget laga kraft och vi kan gå vidare med nyttjanderättsavtal m.m.