Styrelsen byter e-postadress

25 april 2021

Styrelsen har tidigare haft två stycken e-postadresser. En för boende (info@abylund.nu) och en för företag (styrelsen@abylund.nu). Nu har vi valt att endast ha en e-postadress vilket är:

styrelsen@abylund.nu


Till nyhetslistan