Infobrevet kommer att bli digitalt

19 maj 2020

Från och med infobrev 2020 #7 så kommer infobrevet inte längre att delas ut i pappersformat. Istället kommer infobrevet att visas på bokningstavlorna i bastuentrén och i tvättstugorna. Infobrevet finns även att ladda ner från hemsidan under rubriken "Dokument" > "Infobrev".