Nytt nyttjanderättsavtal

11 mars 2015

Nu är nya nyttjanderättsavtalen ute. ALLA lägenheter har fått ett exemplar i sin brevlåda. Är det någon som upplever att dem inte hittar avtalet, så kan man kontakta styrelsen direkt så får man ett nytt.

Med det nya avtalet som gått ut i två exemplar (skriv under båda och lämna in dessa till styrelsen om ni vill fortsätta att nytta marken) så ligger det även kartor över området med markrätter utmärkta, riktlinjer för bebyggelse mm och en uppsägning av ALLA gamla nyttjanderätts avtal (oavsett version). Så för att vara tydlig. Nyttjanderättsavtalet kostar inget att teckna. Om man inte tecknar detta nya nyttjanderättsavtal så får man INTE nyttja marken utanför sin lgh eftersom ALLA gamla avtal och överenskommelser är uppsagda.

Naturligtvis så måste de saker som inte uppfyller gällande regler åtgärdas omg, oavsett om man skriver på det nya avtalet eller ej.

För de allra flesta så kommer det nya nyttjanderättsavtalet att innebära stora förbättringar. Det beror huvudsakligen på att kommunens nya detaljplan äntligen är klubbad och klar.

Avtalet finns att hämta på vår hemsida, under dokument.

Dokument
13 januari 2015
Överlåtelsesyn
03 november 2016