Renovering av tvättstugor

23 februari 2020 Tvättstugorna – dags för renovering
Nu är det dags att byta ut mattor, måla väggar och byta armaturer i våra tvättstugor. Mer information om tider kommer i infobreven!
Renoveringen slutfördes 2020.