Info till mäklare

Nedan följer grundläggande information om föreningen avsedd för mäklare.

Brf Alboda (org. nummer 716422-0498) är en äkta bostadsrättsförening som innehar fastigheten Vinkärnan 1 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1993. Föreningen äger 37 bostäder samt 3 lokaler. 

Föreningen accepterar inte juridisk person som köpare. Föreningen godkänner delat ägande. 

Månadsavgiften betalas i månadsvis i förskott. Inga avgiftshöjningar är planerade i dagsläget. 

Överlåtelseavgift uppgår till högst 2,5 procent och pantsättningsavgift till högst 1 procent av gällande prisbasbelopp. 

Föreningens adress

Brf Alboda, Lantgårdsvägen 7, 19274 Sollentuna. 
E-post styrelsen: brfalboda@gmail.com

Ekonomisk förvaltare

HSB

Gatuadresser

Lantgårdsvägen 7-83 (endast udda nummer)

Lägenhetsyta (totalt)

3 117 kvm. Därutöver 114 kvm i övriga lokaler.

Förråd och gemensamma utrymmen

Varje lägenhet har ett eget förråd vid entrén. Därutöver delar ett mindre antal lägenheter på ett ytterligare förråd. Föreningen disponerar även över två cykel- och barnvagnsförråd samt ett säsongsförråd. 

Det finns två gemensamma tvättstugor, en gästlägenhet som kan hyras mot avgift kortare perioder, två soprum med viss källsortering, en föreningslokal som kan lånas av medlem samt ett trädgårdsförråd med sortering av glas och elavfall. 

Ventilationssystem

Mekanisk individuell frånluftsventilation i varje bostad. 

Värmesystem

Vattenburen fjärrvärme (en undercentral finns i området). 

Elförsörjning

Varje lägenhet är utrustad med en egen elmätare. Den boende bekostar själv förbrukad el. 

Tv och bredband

Föreningen har avtal med Comhem där ett antal TV-kanaler ingår i avgiften.

Fiber från Sollentuna stadsnät finns i alla lägenheter. Internetabonnemang ingår inte i avgiften. 

Försäkring

Föreningens försäkring inkluderar "kollektivt bostadsrättstillägg" och medlem behöver därmed inte bekosta detta själv. 

Parkering

Det ingår två parkeringsplatser per lägenhet, belägna antingen vid lägenheten eller i parkeringslänga med eller utan tak. Inom området finns därutöver fyra besöksparkeringar med avgiftsfri parkering upp till 72 timmar.