Information till mäklare

Om du har frågor utöver vad som skrivits nedan skicka ett mejl till brfalboda@gmail.com.

Brf Alboda (org. nummer 716422-0498) är en äkta bostadsrättsförening som innehar fastigheten Vinkärnan 1 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1993. Föreningen äger 37 bostäder samt 3 lokaler.

Föreningen accepterar inte en juridisk person som köpare. Föreningen godkänner delat ägande för en köpare till 10 %.
Månadsavgiften betalas månadsvis i förskott. 2024-01 höjdes månadsavgiften med 10 %.  I månadsavgiften ingår basutbud från Tele2 (se nedan).

Överlåtelseavgift uppgår till högst 2,5 % och pantsättningsavgift till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Köparen betalar överlåtelseavgiften.

Föreningens adress
Brf Alboda
Lantgårdsvägen 7
192 74 Sollentuna
Vid frågor så skicka ett mejl till brfalboda@gmail.com.

Förvaltare
HSB

Gatuadresser
Lantgårdsvägen 7-83 (endast udda nummer)

Lägenhetsyta (totalt)
3 117 kvm. Därutöver 114 kvm i övriga lokaler.

Nycklar som ska överlämnas vid försäljning
AL       = ytterdörr och sophus
ATV    = tvättstuga (+ bokningscyliner) och trädgårdsförråd
AKV    = bastudörr (+ bokningscyliner)

Förråd och gemensamma utrymmen
Varje lägenhet har ett eget förråd vid entrén (ägande). Därutöver delar ett mindre antal lägenheter på ett ytterligare förråd (nyttjanderätt). Föreningen disponerar även över två cykel- och barnvagnsförråd samt ett säsongsförråd.

Det finns två gemensamma tvättstugor, två soprum med källsortering av mat, hushållssopor, tidningar, batterier, lampor, elavfall och glas. Vi har också en bastu och en liten gästlägenhet som kan hyras mot avgift kortare perioder.

Ventilationssystem
Mekanisk individuell frånluftsventilation i varje bostad. Köksfläkten är en del av husets ventilationssystem. Vid all slags installation av anordning som kan påverka ventilationen krävs alltid styrelsens tillstånd.

Vatten
Vatten ingår i avgiften.

Värmesystem
Vattenburen fjärrvärme (en undercentral finns i området).

El
Varje lägenhet är utrustad med en egen elmätare. Den boende bekostar själv förbrukad el. Det finns en temperaturgivare i varje lägenhet. Syftet med dessa är att ge information till värmesystemet så att det kan ge en jämn och behaglig temperatur i fastigheterna.

Tv och bredband
Uttag för Tele2 - dessa uttag finns vanligen i vardagsrummet och vissa av sovrummen. Föreningen har avtal med Tele2 där ett antal digitala TV-kanaler ingår i avgiften. Kostnaden för ytterligare abonnemang/tjänster står den boende själv för.

Uttag för bredband (fiber via Sollentuna Energis stadsnät i). Dessa uttag finns vanligen i hallen eller i köket. SEOM har samarbete med flera leverantörer för olika tjänster.

Försäkring
Från den 1 januari 2024 ingår inte det kollektiva bostadsrättstillägget i föreningens försäkring! Varje medlem måste därför lägga till detta på sin egen försäkring.

Parkering
Det ingår två parkeringsplatser per lägenhet, belägna antingen vid lägenheten eller i parkeringslänga med eller utan tak. Inom området finns därutöver fyra besöksparkeringar med avgiftsfri parkering upp till 72 timmar.