Viktig information om felanmälan och din underhållsskyldighet

08 oktober 2019 Bifogat finns viktig information om ditt underhållsansvar som medlem felanmälan. Det är viktigt att alla tar del av och följer denna information för att vi ska hålla ner våra gemensamma kostnader.