Hjälpmedel

Hjälpmedel för funktionshindrade

Det är vanligt att funktionshindrade boende i vår förening behöver hjälpmedel för att förenkla livet.
Det kan vara en spisvakt, ett handtag att hålla i när man duschar eller en automatisk dörröppnare. Det är kommunen, Stockholms stad, som undersöker behoven, fattar beslut om hjälpmedel, installerar dem och lagar dem då de går sönder.

 Föreningen har bara en uppgift - att som fastighetsägare ge kommunen tillstånd att sätta in hjälpmedlet. Vår policy är att alltid godkänna detta och därmed underlätta medlemmens livsföring.

Om t.ex. dörröppnaren går sönder får föreningen inte se till att laga den. Det gör ett företag, Tormax, som sköter alla automatiska dörrar för Stockholms stad. De agerar inte om vi ringer dem, utan bara om uppdragsgivaren Stockholms stad begär det.

Därför ska du aldrig göra felanmälan till HSB utan alltid till din handläggare i stadsdelsförvaltningen.
Se till att du har namn och telefonnummer till din kontaktperson i Stockholms stad tillgängligt.
Föreningen kan inte och får inte ingripa.