Styrelse 2023-2024

Styrelsen består av bostadsrättshavare i brf Annexet valda av medlemmarna på årsstämman samt en ledamot utsedd av HSB Stockholm.

Ordförande

Ola Kellberg

Sekreterare

Gunilla Lindberg-Wada

Ledamöter

Sara Andersson
Luis Barriga
Seppo Maajola
Lida Vahid

Intern revisor

Heidi Sjöqvist