Mäklarinformation

Föreningen har genomfört ett antal större renoveringar/reparationer.

Stambytt 2009 och i samband med det kaklades samtliga badrum om.

Nyisolerat på vindarna,

Nya 3-glasfönster installerat 2017-2018.

Nyrenoverade gårdar, med plattsättning och nya buskar och blommor och ny belysning. Ventilationen genomgången i alla lägenheter.

Bergvärme ny installerad och startad feb 2021, bör generera ca 40% lägre värmekostnader.

Samtliga åtgärder ovan är betalt kontant och inga nya lån har tagits.

Beträffande framtida åtgärder skall vi göra omfattande renoveringar av loftgångar, nya räcken mm samt gamla betongskador skall åtgärdas. Bygglov har också skickats in för breddning av balkongerna, dock ännu ej godkänt.

Styrelsen har arbetad mycket med omförhandlingar av föreningens lån och f.n. är alla räntor under 1 %.

Förening har stora grönytor och på den övre delen har satt ut grillar och möbler som alla får använda. Man kan även grilla på den nedre delen, terassen.

Det finns dolda tillgångar i form bla bygglov för tre nya lägenheter i f.d verkstadslokaler. Bygglov har gått in och beräknad försäljning bör ske slutet av 2021-2022

Förening äger 8 st hyreslägenheter, varav en sålts i april 2021 och nästa säljs 2022. De 8 lägenheterna är en dold tillgång på ca 20 miljoner.