Styrelse

Ordförande 
Britt Kelsey

Vice ordförande och ekonomiansvarig
Haig Jarjian

Sekreterare
Yelda Hadodo

Ledamöter
Åsa Valdemarsson

Björn Liljeroth
Lilit Vahanyan
Axel Kelsey

Ledamot och HSB-representant
Anna Rosquist