Miljö och sopor

Vi har två miljöhus där du kan slänga dina sopor – ett på Tyrgården och ett på Odengården. Använd samma nyckel som till din egen port, för att komma in i miljöhusen.

Notera att vi även har ett grovsoprum, där du ska slänga dina grovsopor. Grovsoprummet finns bredvid port 4.
Miljöhus på Odengården (BRF Balder)

Vi källsorterar våra sopor i miljöhusen – så släng dina sopor i rätt kärl. Så här gör vi:

Matavfall

Använd de bruna papperspåsarna för ditt matavfall och släng dem i kärlet för "Matavfall". I grovsoprummet (bredvid port 4) kan du hämta de bruna papperspåsarna för ditt matavfall. Kontakta styrelsen om påsarna har tagit slut.

Matavfall är bland annat:

  • Rester från allt ätligt, som exempelvis matrester, fruktskal, fiskrens och skaldjursrens.
  • Hushållspapper som används för att torka av fettet från stekpannan.
  • Tepåsar och kaffesump.

Observera att blomväxter inte ska slängas som matavfall, eftersom många växter är giftiga och matavfallet används för att göra biobränsle och biogödsel.

Restavfall

Här slänger du allt brännbart hushållsavfall – exempelvis växter, böcker, kuvert, textilier och post-it-lappar (och mat om du inte har sorterat det och slängt i matavfall).

Returpapper och kartonger

Det finns ett kärl där du slänger tidningar, reklamblad och kontorspapper. I kärlet bredvid slänger du pappersförpackningar och kartonger.

Försök gärna vika ihop kartongerna så mycket som möjligt, så att de inte tar så stor plats. Kärlet fylls ganska snabbt. Om kärlet är fullt släng då gärna dina kartongerna i grovsoprummet istället.

Glas

Här slänger du ofärgat glas i det ena kärlet och färgat glas i det andra kärlet.

Plastförpackningar

Här slänger du förpackningar av både hård och mjukplast som exempelvis ketchupflaskor, matförpackningar, plastlock, youghurtburkar, diskmedelflaskor.

Metallförpackningar

Mindre förpackningar av metall som exempelvis konservburkar, kapsyler, lock och tuber av metall, aluminiumfolie och formar.

Tömning

  • Kärlen för pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar töms varje måndag.
  • Kärlen för matavfall och restavfall töms varje fredag.
  • Kärlen för glasförpackningar töms varannan tisdag.
  • Kärlen för returpapper/tidningar töms varje måndag.

(SRV sköter vår sophantering) 

Grovsopor

Grovsoprummet finns mellan portarna till Odenvägen 2 och 4. Du kommer in med samma tagg som till miljöhuset och till din egen port.

Här kan du läs mer om grovsopor

Miljöombud

Balder har ett miljöombud som regelbundet ser till att det är rent och snyggt i våra två miljöhus och grovsoprummet.

Kontakt
Roger Karlsson
E-post: rkentkarlsson@gmail.com