Om tillbyggnad, ombyggnad och renovering

Här är vanliga frågor och svar angående om tillbyggnad, ombyggnad och renovering.

Får jag renovera/bygga om i lägenheten?
Endast om styrelsen har godkänt det. Ombyggnationer, tillbyggnationer och reparationer ska godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas. Om du planerar detta måste du lämna en utförlig beskrivning till styrelsen – för vad vad och när det ska utföras, samt av vem. 

Notera att inget störande renoverings-/byggljud är tillåtet på vardagar, mellan kl 21  08. På lördagar, söndagar och röda dagar får arbetet tidigast starta kl. 9.

Observera att bostadsrättsinnehavaren ansvar för att allt arbete sker fackmannamässigt. Om det uppkommer skador så är det du som bostadsrättsinnehavarare som har det ekonomiska och juridiska ansvaret. Kontrollera din försäkring innan arbetet påbörjas. Skador kommer också försvåra en eventuell försäljning av bostadsrätten, då köpare inte vill ta över ett sådant ekonomiskt ansvar.

Byggavfall, får jag ställa detta på gården?
Nej, inget byggavfall får lagras i anslutning till fastigheten. 

Tillhör radiatorerna föreningen? Kan jag byta ut dessa?
Ja, om detta görs fackmannamässigt av HSB och om radiatorerna är rätt dimensionerade. Kostnaden får du stå för.

Jag vill endast ta bort radiatorerna under en kortare tid, får jag göra det för att underlätta renovering. Jag ska sen sätta tillbaka radiatorerna. Är det ok?
Absolut inte. All demontering och montering av radiatorer får endast utföras av HSB. Din lägenhets radiatorer hänger ihop i ett system med andra lägenheters radiatorer. Vid en demontering behöver allt vatten i systemet tömmas och därefter avluftas. Detta är ett stort ingrepp som påverkar andra bostadsrättsinnehavare.

När blir det stambyte?
Stambytet planeras att påbörjas under hösten 2023, men beslut är fattat.

Vad händer om jag renoverar mitt badrum innan stambyte?
All renovering som inte Brf Balder utför får du som bostadsrättsinnehavaren själv bekosta.