Förtydligande gällande fullmakt

17 oktober 2021

Enligt föreningens stadgar kan en medlem utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet:

  • ska ha skriftlig fullmakt,
  • får bara företräda en medlem,
  • måste vara en annan medlem eller medlemmens make/maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn. 

Med stöd i tillfällig pandemilagstiftning har styrelsen beslutat att ombud kan företräda upp till fem medlemmar. Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs från och med 2021-10-14 till och med 2021-12-31.