Om Brf Bohus

Brf Bohus är en äkta bostadsrättsförening och ligger på Södermalm i Stockholm. Vårt verksamhetsår är 1 juli-30 juni och att stämman hålls i regel i november. Föreningen är medlem i den kooperativa organisationen HSB och köpte fastigheten "Masken 51" 1974, då de nuvarande husen byggdes. Fastigheten ligger vid hörnet Södermannagatan/Ringvägen och har elva portar, Ringvägen 134-138 samt Södermannagatan 64-74 vilka sammanlagt består av 143 lägenheter. 

Brf Bohus har lägenheter med 1-4 rum samt fem kommersiella lokaler med hyresrätt. Bostadsrättsinnehavarna har förutom sin nyttjanderätt till lägenheterna fri tillgång till tvättstuga, återbruksrum, fritidslokal, cykelrum, barnvagnsrum, bastu och hobbyrum. Det finns möjlighet att hyra garageplats i föreningen.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är  att upplåta bostäder med bostadsrätt i föreningens hus. En bostadsrätt är en nyttjanderätt på obegränsad tid vilken är kopplad till medlemskap och andel i en föreningen. Annorlunda uttryckt så äger inte bostadsrättshavaren lägenheten utan äger en andel i föreningen. Föreningen äger lägenheterna, fastigheten och eventuell utemiljö.

I likhet med andra bostadsrättsföreningar bygger arbetet i Brf Bohus på en uppdelning av beslutsbefogenheter mellan stämman och styrelsen. Stämman är föreningens högsta beslutande organ medan styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ.