Stamprojektet - information till alla medlemmar

22 september 2021

Hittills har stamprojektet mest inneburit planering för styrelsen, men nu är det dags att involvera alla medlemmar.
Styrelsen inbjuder här till tre viktiga möten, hoppas att du har möjlighet att delta.
Styrelsen har också tagit fram ett informationsmaterial som kommer delas ut till alla medlemmar i månadsskiftet september/oktober.

Informationsmöte med HSB konsult och styrelsen
Tisdag 12 oktober klockan 19
Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, rum C58

Öppet hus med HSB konsult – ställ frågor om den egna lägenheten
Tisdag 19 oktober klockan 15–20
Torsdag 21 oktober klockan 15–20
Plats: Föreningslokalen, Södermannagatan 66 (ingång från gatan)

Extra föreningsstämma angående stambytet
Tisdag 26 oktober klockan 19
Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, rum C58

 

För info om stamprojektet, se denna sida.