Bokenbladet nr 3

22 november 2023 Vårt medlemsblad "Bokenbladet" har nu delats ut till alla boende och finns även att ta hem under fliken "Bokenbladet" här på föreningens webbplats.

Rubrikerna i detta nummer av Bokenbladet är:

  • Föreningstämman 2023
  • Årsavgiften 2024
  • Adventsfika
  • Inför julen
  • Redaktör för Bokenbladet
  • Mata inte djuren
  • Elbilsladdning
  • Andrahandsupplåtelse

Länk till Bokenbladets sida här på föreningens webbplats