Bokenbladet

Bokenbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende inom BRF Boken.

Sommaren 2014 började Bokenbladet att ges ut igen efter ett uppehåll. Styrelsen avser att utge Bokenbladet ungefär fyra gånger om året. Här lägger vi ut dessa som PDF-filer: