Pågående utomhusarbeten

I föreningen pågår flera utomhusarbeten som under tiden de pågår kommer att ha inverkan på vår utemiljö:

E.ons fjärrvärmeprojekt - E.on byter ut sina fjärrvärmeledningar i hela vår förening. I stort sett är detta arbete klart och de har grävt klart, kompletterande arbeten utförs under våren när det blivit varmare ute.