Pågående utomhusarbeten

I föreningen pågår flera utomhusarbeten som under tiden de pågår kommer att ha inverkan på vår utemiljö:

E.ons fjärrvärmeprojekt - E.on byter ut sina fjärrvärmeledningar i hela vår förening. I stort sett är detta arbete klart och de har grävt klart, kompletterande återställningsarbeten utförs under våren och sommaren.

Reliningsprojekt - entreprenören Röranalys genomför detta projekt i de tre av våra hus som har tvättstugor: Axv 13-19, Axv 37-43 och Axv 63-67. Genomförs från maj månad fram till i sommar.