Pågående utomhusarbeten

I föreningen pågår flera utomhusarbeten som under tiden de pågår kommer att ha inverkan på vår utemiljö:

Pilotprojekt mot råttor - i hus A (Axvägen 1-7) i syfte att försöka finna en långsiktig lösning på våra råttproblem. Arbetet är avslutat och utvärderas fortlöpande fram till sommarfen 2023 i samarbete med vår kontrakterade skadedjurssanerare Nomor.

Besiktning av balkongtak - gäller alla som bor på översta våningen. Klart, besiktningen visade att de är i behov av tvätt/målning.

Parkeringarna - ommålning av parkeringslinjerna är på gång.