Pågående utomhusarbeten

I föreningen pågår flera utomhusarbeten som under tiden de pågår kommer att ha inverkan på vår utemiljö:

Pilotprojekt mot råttor - i hus A (Axvägen 1-7) i syfte att försöka finna en långsiktig lösning på våra råttproblem. Arbetet är avslutat och utvärderas i samarbete med vår kontrakterade skadedjurssanerare Nomor.

Besiktning av balkongtak - gäller alla som bor på översta våningen. Klart, utvärderas efter sommaren.

Parkeringarna - mindre asfaltlagningar samt ommålning av parkeringslinjerna är på gång. Genomförs under/efter sommaren.

Våra lekplatser - rustas upp och byggs om för att säkerställa att lekplatserna uppfyller högsta ställda säkerhetskrav. Slutförs under 2022.