Bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt är lite annorlunda jämfört med att bo i hyreslägenhet eller i eget hus

Ansvaret för att lägenheten är ”gott skick”, som det heter i Bostadsrättslagen, är den boendes ansvar. Bostadsrättshavaren har, vad man brukar kalla, ansvaret för det inre underhållet av sin bostad.

För att vara bostadrättshavare, dvs. ha rätten att disponera en lägenhet, måste Du vara medlem i föreningen. När Du blir medlem så blir Du också ”delägare” i föreningens tillgångar, dvs. byggnader och mark, men också i föreningens skulder, t ex lån.

Det är föreningens samtliga medlemmar som tillsammans äger och förvaltar lägenheterna liksom andra gemensamma utrymmen. Tillsammans är vi medlemmar alltså fastighetsägare. Det innebär bl. a. att vi tillsammans skall hålla våra byggnader i gott skick.

Det är föreningen som har ansvaret för vad som brukar kallas det yttre underhållet till bostadshusen. För gemensamma ytor, lokaler liksom mark, svarar föreningen för allt underhåll.