Mer info. om cykelstölder- LÄS DETTA!

11 mars 2021

Under de senaste knappa 2 veckorna har det kommit till styrelsens kännedom att minst 6 cyklar har stulits från cykelrummen. Därtill har det gjorts försök att stjäla andra cyklar och försök att bryta sig in i cykelrum. Några kraftiga cykellås har brutits upp.

De allra flesta cyklarna står kvar i cykelrummen efter inbrotten även om det har hänt att tjuvarna har återvänt.

Tyvärr är det lätt att bryta sig in genom låsen/dörrarna. De är av dålig kvalitet. Det finns märken på många ställen, låsdosor har brutits loss på några ställen och andra spår av fysisk påverkan finns. I ett par fall har försöken misslyckats och endast några skador finns kvar efter försöket. Tagg har inte använts, sannolikt har nyckel heller inte använts.

Det är beklagligt. Styrelsen undersöker möjligheten på kort sikt att installera brytskydd för att försvåra inbrott. På lång sikt behövs mer omfattande åtgärder.

Vi bör vara observanta och notera om någon okänd försöker ta sig in i något utrymme.

Det är viktigt att alla stölder polisanmäls!

Skador på föreningens fastighet har polisanmälts.

Styrelsen har också sammanställt den information som styrelsen har tillgång till och lämnat till Polisen. Det underlättar för Polisen att se de enskilda tillgreppen och tidigare uppmärksamma de mönster som kan identifieras även om de har svårt att prioritera enskilda tillgrepp.

Polisen har därefter informerat om att de avser att rondera på Reimersholme oftare.

Den som har information:

Maila maskinisten@branneriet.se och styrelsen@branneriet.se

Styrelsen för Brf Bränneriet