Föreningslokal

Intill styrelselokalen, mittemot tvättstugan, ligger brf Färjans föreningslokal. Lokalen kan bokas för t.ex. fest, möten eller andra sammankomster. Lokalen rymmer enligt gällande brandklassning upp till 30 personer och får nyttjas till kl. 01.00 på fredags-och lördagskvällar och till 22.00 övriga dagar.

Hur bokas lokalen?

Föreningslokalen bokas på plats i Benneboden, legitimation krävs. Telefonbokning godtas ej. I Benneboden finns bokningspärm och nycklar. Festlokalen bokas från kl. 12.00 till kl. 12.00. Om du är nyfiken på hur föreningslokalen ser ut är du välkommen att besöka styrelsens jourtid varannan torsdag, udda veckor, kl 19-20.

Vad kostar det?

Det kostar 400 kronor per dygn. Hyran betalas kontant i Benneboden vid bokningstillfälle och ej med betalkort. En deposition på 500 kronor för nycklarna tillkommer. Depositionen betalas när nycklarna lämnas ut till hyresgästen. Vid avbokning utgår alltid 400 kronor. Detta på grund av den administration det innebär att handlägga bokningarna.

Utrustning

Festlokalen är utrustad med 10 bord (50*120 cm) och ca 40 stolar, två toaletter och ett pentry. Det finns inget porslin, detta tillhandahåller du själv.

Musik

Hyresgästen får själv tillhandahålla musikutrustning. Tänk på att hålla ljudvolymen på en rimlig nivå så du inte stör. Håll fönstren stängda och håll en behaglig ljudnivå i portalen utanför lokalen.

Brandsäkerhet

Under den period som hyrestagaren hyr lokalen är det dennes ansvar att antalet personer som vistas i lokalen inte är fler än vad gällande brandklassning medger, samt att utrymningsvägarna inte är blockerade. Enligt gällande brandklassning rymmer lokalen maximalt 30 personer.

Ansvar

Hyrestagaren är ansvarig för vad som sker i lokalen samt att uthyrningsreglerna följs. Vidare ansvarar hyrestagaren för att det är lugnt och tyst i anslutande område. Hyrestagaren är även ansvarig för att städa och i övrigt återställa lokalen.

Deposition och skadestånd

Om lokalen vid hyrestidens utgång inte återlämnas i godtagbart skick, kan hela eller delar av depositionen förverkas. I förekommande fall kan man bli ersättningsskyldig för uppkommen skada och/eller återställningsarbete gentemot Föreningen. Om grannarna störs kan depositionen förverkas.

Om du har otur och lokalen är ostädad när din bokning börjar, ta foton och informera styrelsen direkt. Då kontaktar vi den medlem som hyrt innan. Dock är den som hyr ändå ansvarig för att städa innan du/dina gäster lämnar lokalen. 

Föreningen förbehåller sig rätten att vägra hyra ut lokaler till medlem som missköter sig.

 Se separat dokument för regler