• Flygsläpet

    Vår förening – med det fullständiga namnet ”HSB:s Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm” (769608-6458) – bildades i augusti 2002. Detta utgjorde ett förberedande steg för den ombildning som ägde rum den 1 april 2003 i samband med att bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten Flygsläpet 1 från HSB.
  • Flygsläpet

    Vår förening – med det fullständiga namnet ”HSB:s Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm” (769608-6458) – bildades i augusti 2002. Detta utgjorde ett förberedande steg för den ombildning som ägde rum den 1 april 2003 i samband med att bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten Flygsläpet 1 från HSB.