Kontakt

Felanmälan

HSB – Teknisk förvaltning ska kontaktas för:
– Felanmälningar som är fastighetsägarens ansvar, såsom exempelvis avloppsstopp, elfel, sopstopp, belysningsfel i trapphus, justeringar av dörrar och dörrstängare, ventilationsfel, droppande kranar mm
– Akuta skador i fastigheten (vattenskador, större elfel mm)

OBS! Tills vidare vill vi att fel på varmvattnet i första hand anmäls till styrelsen via formuläret på denna sida.

HSB Kund- och Medlemsservice
010-442 11 00
Klicka här om du vill göra Felanmälan via HSB:s hemsida

HSB – Kund- och Medlemsservice åtgärdar även sådana fel som är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Kostnaden faktureras dock beställaren

Övriga företag att kontakta vid fel på respektive anläggningar:

Tvättstuga, maskiner
Electrolux Tvättmaskiner
077-1615200

Sopsuganläggning
Envac Scandinavia AB
08 – 775 33 70

Hissar
Stockholms Hiss & Elteknik
08-4498989

Lås
AB Byggbeslag Lås och säkerhet
08-6817800

Kabel-TV
ComHem
0771-550000

Bredband
Telenor
020-222222

Jour
HSB Jouren ska kontaktas för:
– Akuta fel, vilka ligger utanför fastighetsskötarnas normala arbetstid. Observera att jourutryckningar är dyra och endast anlitas i ärenden som absolut inte kan vänta till påföljande arbetsdag och anmälan till HSB Teknisk förvaltning enligt ovan

HSB Jouren
08-695 00 00

Styrelsen
Styrelsen kan kontaktas med epost till styrelsen.flygslapet@gmail.com 

Valberedning
Valberedningens uppgift är att föreslå styrelsemedlemmar på årsmötena. Styrelsearbete är både roligt och lärorikt – DU har chansen att bli invald! Kontakta Clément Ouaine.

Förvaltare
Frågor som hanteras av förvaltaren:
– Iakttagelser i fastigheten som kan röra skador, säkerhet, bristfälligheter etc
– Akuta skador i fastigheten (vattenskador, större elfel etc)
– Andrahandsuthyrning
– Ärenden eller klagomål som kan uppkomma pga en beställd entreprenörs arbete i fastigheten
– Bostadssociala frågor (störande grannar, konflikter etc)
– Stadgefrågor

Vår förvaltare på HSB Stockholm heter Andreas Olsson.