Om brf Flygsläpet

Vår förening – med det fullständiga namnet ”HSB:s Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm” (769608-6458) – bildades i augusti 2002. Detta utgjorde ett förberedande steg för den ombildning som ägde rum den 1 april 2003 i samband med att bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten Flygsläpet 1 från HSB.

Ett villkor från HSB:s sida för att försäljningen skulle äga rum var att föreningen under tre år skulle fungera som en HSB-förening, vilket bland annat innebär att HSB finns representerad i föreningens styrelse samt att föreningen köper förvaltningstjänster från HSB. Därför påminner också sättet att sköta den dagliga driften av fastigheten och gården till stor del om hur detta fungerade redan innan ombildningen.

Föreningen omfattar 85 lägenheter fördelade på 1 till 4 r o k. En minoritet av dessa kvarstår fortfarande som hyresrätter i och med att deras hyresrättsinnehavare i samband med ombildningen valde att inte anta erbjudandet om att köpa sina lägenheter. Den långsiktiga målsättningen är dock att samtliga lägenheter ska utgöra bostadsrätter. Utöver lägenheterna förfogar föreningen över nio lokaler vilka upplåts som hyresrätter. Föreningen kommer också inom en inte alltför avlägsen framtid att tillsammans med sina fem systergårdar vara delägare i en samfällighet i vilken den för gårdarna gemensamma värme- och vattenanläggningen.

Fastigheten

Fastigheten Flygsläpet, Segelflygsgatan 10-12, Fallskärmsgatan 1-13 och Skarpnäcks Allé 60, uppfördes 1983-1985 av byggbolaget BGB och omfattar 85 lägenheter fördelade på 1 till 4 r o k. Total lägenhetsyta 6738 kvm. Fastigheten innehåller dessutom 7 lokaler om sammanlagt 1160 m2. Flygsläpet och intilliggande fastigheter är ritade av arktitektfirman Arken, en avknoppning från Ralph Erskines arkitektkontor.

Fastigheterna vann Kasper Salinpriset 1983 och har fått internationell uppmärksamhet för sin formgivning. Se några bildexempel från Arkens hemsida. Under renoverings-arbeten och ombyggnader på senare år har Arkens arkitekter åter anlitats för färgsättning, i syfte att bibehålla fastighetens unika karaktär. Läs mer om Ralph Erskine (1914-2005) på hemsidan www.erskine.se.

Förvaltning

Föreningen köper förvaltningstjänster av HSB www.hsb.se/stockholm, vilket innebär att HSB tar hand om mark- och fastighetsskötsel samt utför ekonomiska och administrativa tjänster såsom utskick av månadsavgiftsavier, hantering av lägenhetsöverlåtelser mm. Detta innebär att frågor rörande ovanstående som du som boende eventuellt kan ha, bäst besvaras av de kontaktpersoner hos HSB som jobbar med dessa ärenden.