Felanmälan

Vid felanmälan gäller särskilda regler. Kontakta styrelsen vid enklare fel på kvällar och helger såsom när proppar till huvudsäkringen går. Om någon i styrelsen kan fixa det så sparar vi flera tusen kronor varje gång. Fastighetsskötarjouren rycker ut om du ringer dit utanför kontorstid. I ett nödläge är det förstås helt OK att larma jouren.

Kontakta följande ledamöter i styrelsen för enklare fel på kvällar och helger:
Torben Vincentsen 070-586 02 46

Felanmälan görs via HSB service center
Måndag till fredag kl 08.00-16.30 på telefon: 010-442 11 00
Man kan även enkelt göra felanmälan på HSBs hemsida:
http://www.hsb.se/stockholm/felanmalan?page=2

HSB:s fastighetskötarjour
Kontaktas på kvällar och helger på telefon: 08-695 00 00.
OBS! Detta nummer får endast användas vid sådana fel som inte kan vänta till kontorstid.

Fastighetsskötaren vet vad i lägenheten som bostadsrättshavaren ansvarar för och således betalar för. Det gäller t.ex. fel på vatten- avlopps-, ventilations-, och elinstallationer. Läs mer om vad du som bostadsrättshavare ansvarar för i stadgarna > >