Skötsel och underhåll

Via HSB har Gustafsgårdens en fastighetsförvaltare, Christina Schön. Föreningens ekonomi administreras av HSB, under vaksamt överinseende av föreningens revisor och vår ekonomiansvarige.

Vår fastighetsförvaltare ansvarar för den dagliga förvaltningen av vår förenings fastigheter. För reparationer inne i lägenheten ansvarar i allmänhet den boende själv.

Du kontaktar vår fastighetsförvaltare Christina Schön via e-post: Christina.Schon@hsb.se

Vi har ett trädgårdsavtal där bland annat markskötsel ingår. Har du frågor eller något bra tips du vill dela med dig av kontaktar du styrelsens trädgårdsansvarige, Signe Haugo.