Områdesansvarig för Järla sjö

Bengt Lidforss är områdesansvarig för driften av Järla sjö. Bengt Lidforss är heltidsanställd av Järla sjö samfällighetsförening och sköter även det som ligger inom den ekonomiska föreningen. Han rapporterar till styrelsen i samfälligheten.

Bengt har kontoret på Turbinvägen 11B. Kontorets ingång är i portalen genom Turbinhallen. Du kontaktar honom företrädesvis via e-post. Besök och telefonsamtal är visserligen trevligt, men det tar också längre tid.

Telefon: 08-716 36 10 eller 0702-98 98 95
E-post: info@jarlasjo.se

Mer aktuell information om Järla sjö hittar du på hemsidan:
www.jarlasjo.se