STAMBYTE

Från 9/1 2023 pågår stamrenovering i brf Herrgården. Entreprenören Våtrumsteknik genomför arbetet.

I den gamla verkstaden finns de olika utrustningar som kan väljas utan extra kostnad, samt andra valfria tillbehör.