Belysning på gård 16

28 juli 2022 Brott på kabel anledning till mörker

Fredagen 22/7 felanmäldes att gårdsbelysningen var ur funktion på gård 16. Efter några dagars felsökning konstaterades ett kabelbrott i jorden mellan gårdshuset och tallen med julbelysningen.

I väntan på en mera exakt positionsbestämning av var kabelbrottet är har Nacka Drift & Skötsel kopplat så åtminstone halva gården har belysning. Den andra halvan kommer tyvärr att förbli mörk tills vidare.


Till nyhetslistan