Kallelse extrastämma

02 november 2023 Onsdag 29 november välkomnar styrelsen dig till extrastämma.

Mötet äger rum i gårdslokalen på gård 15 kl 19:00, 29 november. Efter föreningsstämman kommer styrelsen att presentera ekonomiinformation inför nästkommande kalenderår.

Dagordning till föreningsstämman finns länkad i anslutning till det här inlägget.