Avgiftshöjning

12 mars 2024

Hej alla medlemmar, 

Vi (styrelsen) har tillsammans med vår ekonomiska förvaltning sett över budgeten. I samband med detta har vi kommit fram till att det är nödvändigt att göra en höjning av avgiften. De största anledningarna till detta är ökade räntekostnader samt nödvändiga underhållsarbeten av föreningens fastigheter. 

Detta innebär att styrelsen har beslutat att från och med maj 2024 kommer avgiften att höjas med 15%. För en ungefärlig uppskattning av vad den ökade avgiften innebär för kostnad, se nedan.

Med vänlig hälsning, Styrelsen