BRF Kalkonen

Här finns övergripande information om BRF Kalkonen.

HSB Brf Kalkonen är en av Stockholms äldsta och största föreningar, belägen vid Thorildsplan i det gamla Holmiaområdet i Sankt Görans församling.

Våra fastigheter

Föreningen äger och förvaltar sju fastigheter uppdelade på de tre kvarteren Kalkonen, Påfågeln och Silverfasanen. Byggnaderna är uppförda under åren 1926-1929 förutom Kalkonen 4 som har byggår 1938.  

 

Fastigheterna är ritade av arkitekt Sven Wallander, som också var en av grundarna till HSB. Våra fastigheter har ett stort kulturhistoriskt värde. Många tidstypiska detaljer från byggnadsåren 1926 - 1929 finns bevarade vilket bidrar till föreningens och områdets charm. Fastigheterna är Kmärkta enligt klassificering grön, bortsett från Kalkonen 4 som har gul märkning. Grön klassificering innebär att fastigheterna har ett stort kulturhistoriskt värde. Medan gul klassificering innebär att ett visst kulturhistoriskt värde finns. Mer om kulturhistorisk klassificering finns att läsa på Stockholms Stadsmuseums webbsida. 

 

Styrelsen

Styrelsen väljs av årsstämman och ansvarar under året för föreningens löpande verksamhet.