Om föreningen

Brf Kalkonen är en av HSB:s äldsta och största föreningar. Föreningen är belägen i det så kallade Holmiaområdet i S:t Görans församling vid Thorildsplan i Stockholm.

Föreningen registrerades den 13 mars 1926. Fastigheterna är uppförda i ett sammanhang under åren 1926 - 1929, förutom fastighet Kalkonen 4 som har byggår 1938. Föreningens sju fastigheter är uppdelade på kvarteren Kalkonen, Påfågeln och Silverfasanen. Fastigheterna är ritade av arkitekt Sven Wallander, som också var en av grundarna till HSB. Många tidstypiska detaljer från byggnadsåren 1926-1929 finns bevarade vilket bidrar till föreningens och områdets charm.

Våra fastigheter är K-märkta enligt klassificering grön, bortsett från Kalkonen 4 som har gul märkning. Detta innebär att fastigheterna har ett stort kulturhistoriskt värde. Grön klassificering innebär att fastigheterna har ett stort kulturhistoriskt värde. Mer om kulturhistorisk klassificering finns att läsa på Stockholms Stadsmuseums webbsida. 

Total lägenhetsyta i hela föreningen: 
23719 kvm 

Antal lägenheter:
548 stycken (exkl. Creutzgatan 4-6 och Gyllenborgsgatan 20) 

Enligt den ursprungliga ekonomiska planen är lägenhetsbeståndet fördelat på 82% (450 st) 1-rumslägenheter (i storlekar mellan 12,0 och 59,0 kvm) samt 17% (98 st) 2-rumslägenheter (i storlekar mellan 43,0 och 72,5 kvm). Ombyggnation av lägenheten ändrar inte registreringen i lägenhetsförteckningen. Många ursprungliga ettor och tvåor har byggts om till större lägenheter. Även lägenhetsytan i lägenhetsförteckningen utgår från de ursprungliga uppgifterna. Det är ändringar i lagstiftning som gör att ursprungliga uppgifter ofta inte stämmer med nya mätningar. Medlemmar får bekosta en mätning av lägenhetsytan själva om man vill kontrollera att uppgifter i lägenhetsförteckningen stämmer. 

Föreningen har fyra bostadsrättslokaler samt ca 40 hyreslokaler. I föreningen ingår även två stora bostadsrätter som omfattar ca 30 lägenheter vardera. De boende hyr sin lägenhet i andra hand av respektive ägare. 

Fastighetstekniska uppgifter
Föreningens sju fastigheter är belägna i kvarteren Kalkonen, Påfågeln och Silverfasanen. Nedan följer de adresser som tillhör föreningen. Årtalet inom parentes är husets byggnadsår. 

Kvarteret Kalkonen
Lindhagensgatan 61 (1928)
Lindhagensgatan 63-67 (1936)
Lindhagensgatan 69 (1926)
Kristinebergsvägen 1-3 (1926)
Gyllenborgsgatan 22 (1926)
Gyllenborgsgatan 12-20 (1928)
Thorildsvägen 2-4 (1928)

Kvarteret Påfågeln
Gyllenborgsgatan 9-13 (1927)
Gyllenborgsgatan 15 (1926)
Kristinebergsvägen 5 (1926)
Creutzgatan 8 (1926)
Creutzgatan 2-6 (1927)
Thorildsplan 2 (1927)

Kvarteret Silverfasanen
Creutzgatan 5-11 (1927)
Creutzgatan 13 (1926)
Kristinebergsvägen 7 (1926)
Geijersvägen 12 (1926)
Geijersvägen 4 - 10 (1927)