Elstöd

27 februari 2023
Här kommer lite information om elstödet. Tyvärr ser det ut som att elstöd för november-december 2022 bara betalas ut till hushåll med ett eget elnätsavtal dvs Kalkonen kommer inte få något stöd.
 
Stöd för oktober 2021 till september 2022 (50 öre per förbrukad kilowattimme) har vi redan räknat in i det priset som vi aviserat. Föreningen kommer att få dessa pengar utbetalt någon gång under/efter sommaren.