Städdag

18 april 2024 Träffa styrelsen och städa våra gårdar ! Torsdagen den 25 april kl 18:30-19:30 kommer styrelsen samordna en gemensam städdag på våra innergårdar samt cykelrum. Detta för allas trevnad och finare sällskapsytor inför sommaren. När innergårdarna är fina kommer vi be Nabo ställa fram utemöbler på innergårdarna. Vi möts 18:30 på den innergård du bor på! Givet det ekonomiska läget anser styrelsen det omotiverat att ta in folk för sådana estetiska åtgärder och vi ber därför om er hjälp!